OGŁOSZENIE O PRZETARGU ZGK.2.2019: Dostawa i zakup używanej koparko-ładowarki


OGŁOSZENIE O PRZETARGU ZGK.1.2019: Dostawa i zakup używanej koparko-ładowarki


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.20.2019: Przebudowa dróg wewnętrznych z funduszu sołeckiego 2019 r. z podziałem na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.19.2019: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1356K Tarnów - Zakliczyn w miejscowości Rzuchowa - etap II


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.18.2019: Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Lichwin (Stadniczówka)


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.17.2019: Przebudowa dróg wewnętrznych z funduszu sołeckiego 2019 r. z podziałem na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.16.2019: Przebudowa (modernizacja) placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.15.2019: Dowóz i odwóz wraz z opieką uczniów do szkół na terenie gminy Pleśna w roku szkolnym 2019/2020 oraz przewozy dzieci niepełnosprawnych samochodami wykonawcy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.14.2019: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1401K Nowodworze - Rzuchowa w miejscowości Świebodzin - etap VI


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.13.2019: Zagospodarowanie terenu w Łowczówku wraz z modernizacją obiektu sportowo-rekreacyjnego "Relax"


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.12.2019: Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Pleśna i Rzuchowa


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.11.2019: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.936.185,00 zł


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.10.2019: Remont mostu oraz drogi


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.9.2019: Zagospodarowanie terenu w Łowczówku wraz z modernizacją obiektu sportowo-rekreacyjnego "Relax"


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.8.2019: Remont dróg gminnych z podziałem na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.7.2019: Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Lichwin (Stadniczówka)


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.6.2019: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Szczepanowicach


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.5.2019: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rychwałdzie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.4.2019: Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Lichwin (Stadniczówka)


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.3.2019: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Janowice


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.2.2019: Rozbudowa infrastruktury sportowej w kompleksie Orlik w miejscowości Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.1.2019: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stanowiącej otwartą strefę aktywności w miejscowości Świebodzin