OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.23.2020: Budowa sieci kanalizacji z pompownią w miejscowości Łowczówek


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.22.2020: Rozbudowa sieci kanalizacji bytowej w miejscowości Janowice


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.21.2020: Świadczenie usług przewozowych w ramach gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.20.2020: Remont drogi gminnej Łowczówek - "w kierunku stacji PKP" nr K200104 w miejscowości Łowczówek w km 0+000 - 0+260


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.19.2020: Remont drogi gminnej Janowice-Lichwin "Bigosówka" nr K 200072 w miejscowości Lichwin, Lubinka w km 2+440-4+175


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.18.2020: Przebudowa drogi gminnej "Kot - P. Jędrzejowska" w miejscowości Janowice


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.17.2020: Zagospodarowanie terenu w Łowczówku wraz z modernizacją obiektu sportowo-rekreacyjnego "Relax" - wyposażenie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.16.2020: Zagospodarowanie terenu w Łowczówku wraz z modernizacją obiektu sportowo-rekreacyjnego "Relax" - wyposażenie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU ZGK.1.2020: Dostawa i montaż sitopiaskownika dla oczyszczalni ścieków w Rzuchowej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.15.2020: Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Pleśna (akcja zimowa) w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022 w podziale na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.14.2020: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1398 K Rzuchowa - Pleśna - Siedliska w miejscowości Pleśna i Rzuchowa - etap V


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.13.2020: Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Pleśna (akcja zimowa) w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022 w podziale na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.12.2020: Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Pleśna (akcja zimowa) w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022 w podziale na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.11.2020: Przebudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rzuchowa - wykonanie oświetlenia zewnętrznego


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.10.2020: Przebudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rzuchowa


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.9.2020: Zagospodarowanie terenu w Łowczówku wraz z modernizacją obiektu sportowo-rekreacyjnego "Relax" - wyposażenie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.8.2020: Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.7.2020: Dowóz i odwóz wraz z opieką uczniów do szkół na terenie gminy Pleśna w roku szkolnym 2020/2021 oraz przewozy dzieci niepełnosprawnych samochodami wykonawcy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.6.2020: Przebudowa drogi gminnej w kierunku "Zadziele" w miejscowości Janowice odcinek km 0+720 - 0+820 (100 mb)


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.5.2020: Przebudowa dróg dojazdowych do pól z podziałem na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.4.2020: Przebudowa dróg z podziałem na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.3.2020: Rozbudowa drogi gminnej 200068 K Szczepanowice-Gliniki w km od 0+000 do 0+991 w miejscowości Szczepanowice, Gmina Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.2.2020: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.440.538,63 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 1.440.538,63 złotych


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.1.2020: Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby grupy zakupowej Gminy Pleśna