OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.20.2022: Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do pól "Woźniczna Górna"


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.18.2022: Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do pól "Woźniczna Górna"


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.16.2022: Inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. Modernizacja budynku Centrum Kultury w Pleśnej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.15.2022: Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektów Cyfrowa Gmina i Granty PPGR


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.14.2022: Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektów Cyfrowa Gmina i Granty PPGR


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.13.2022: Modernizacja budynku Centrum Kultury w Pleśnej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.12.2022: Remont (modernizacja) istniejącej oczyszczalni ścieków w Rzuchowej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.11.2022: Rewitalizacja obiektu sportowego ORLIK poprzez remont boiska wielofunkcyjnego i boiska sportowego w tym Modernizacja oświetlenia na obiekcie sportowym ORLIK


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.10.2022: Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.9.2022: Budowa sieci wodociągowej Dąbrówka Szczepanowska - Lubinka z budową hydroforni wraz z łącznikiem


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR ZGK.1.2022: Remont istniejącej sieci wodociągowej o śr. 225 w miejscowości Lichwin – Gmina Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.8.2022: Remont (modernizacja) istniejącej oczyszczalni ścieków w Rzuchowej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.7.2022: Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do pól Janowice-Winnica (320mb)


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.6.2022: Dowóz i odwóz wraz z opieką uczniów do szkół na terenie gminy Pleśna w roku szkolnym 2022/2023 oraz przewozy dzieci niepełnosprawnych samochodami wykonawcy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.5.2022: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.4.2022: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łowczówku II etap


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.3.2022: Budowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy szkole podstawowej w Świebodzinie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.2.2022: Modernizacja budynku Centrum Kultury w Pleśnej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.1.2022: Adaptacja budynku szkoły podstawowej do potrzeb przedszkola w Rzuchowej