Przewodniczący Rady Gminy Pleśna pełni dyżur w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 17:00 - 18:00, pokój nr 205, II piętro.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego dyżur pełni jeden z Wiceprzewodniczących.

Biuro Rady jest czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy Pleśna.

E-mail:  radas3@pysf12lesna.pl

lub    jjary7hzaba0xgp@plesnaks1qc.plrm

Tel.  14 629 28 42

Kom. 603 649 759