Przewodniczący Rady Gminy Pleśna pełni dyżur w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 17:00 - 18:00, pokój nr 205, II piętro.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego dyżur pełni jeden z Wiceprzewodniczących.

Biuro Rady jest czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy Pleśna.

E-mail:  rahphda9kow@prbglesna1a.pl

lub    jjj+marzag2b@plesn3mpsa.pt6/ll

Tel.  14 629 28 42

Kom. 603 649 759