Janusz JARZĄB    Przewodniczący

Zbigniew Stanisław PRUSAK   Wiceprzewodniczący

Anna Zofia WADAS  Wiceprzewodnicząca

Zofia Władysława GROMBA   Radna

Wacław HAJDUGA   Radny

Grzegorz Tomasz KOPEĆ  Radny

Marek Dominik KUCZERA  Radny

Małgorzata Ewa MACIAK  Radna

Tadeusz MALEC  Radny

Wiesław Stanisław MAŁOPOLSKI  Radny

Kazimierz MANIA  Radny

Dariusz Zbigniew NIEWOLA  Radny

Leszek Marcin NOWICKI   Radny

Ryszard Marian SUTKOWSKI   Radny

Tadeusz SZCZUPAŁ   Radny

 

 

Radni w BIP