SOŁTYS   Małgorzata Maciak

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ

Wiesława Chodak

Józef Gawron

Ryszard Ligęza

Danuta Marta

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Jan Marta

2. Małgorzata Gawron

3. Adam Kot

 

Statut Sołectwa Dąbrówka Szczepanowska

Plan Odnowy Miejscowości Dąbrówka Szczepanowska