SOŁTYS - Zofia Gromba

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Michał Biskup

Benedykt Krakowski

Zenobiusz Wach

Agnieszka Kwiek

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1.

2.

3.

 

Statut Sołectwa Janowice

Plan Odnowy Miejscowości Janowice