SOŁTYS Zofia Gromba

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Michał Biskup

Emil Kocik

Benedykt Krakowski

Agnieszka Kwiek

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Zenobiusz Wach

2. Edyta Amarowicz

3. Wacław Wadoń

4. Dorota Niewola

5. Antoni Kubik

 

Statut Sołectwa Janowice

Plan Odnowy Miejscowości Janowice