SOŁTYS - Bogdan Ozga

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Józef Żaba

Miłosz Kras

Łukasz Chrzanowski

Lidia Michalik

 

Statut Sołectwa Lichwin

Plan Odnowy Miejscowości Lichwin