SOŁTYS    Bogdan Ozga

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Kazimierz Burnat

Wacław Chrzanowski

Eugeniusz Kucharzyk

Tadeusz Mania

Józef Żaba

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Piotr Przybycień

2. Robert Malec

3. Andrzej Piszczek

 

Statut Sołectwa Lichwin

Plan Odnowy Miejscowości Lichwin