SOŁTYS    Kazimierz Mania

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Zofia Góral

Katarzyna Przebięda

Marian Stolarczyk

Janusz Zieliński

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Włodzimierz Kajmowicz

2. Ryszard Czapkowicz

3. Marcin Warchoł

 

Statut Sołectwa Łowczówek

Plan Odnowy Miejscowości Łowczówek