SOŁTYS - Kazimierz Mania

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Marian Stolarczyk

Janusz Zieliński

Katarzyna Przebięda

Zofia Góral

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1.

2.

3.

 

Statut Sołectwa Łowczówek

Plan Odnowy Miejscowości Łowczówek