SOŁTYS   Stanisław Kocik

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Antoni Bełzowski

Halina Kocik

Agnieszka Kupiec

Zofia Wojtaszek

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Dariusz Kupiec

2. Łukasz Słowik

3. Stanisław Stefański

 

Statut Sołectwa Lubinka

Plan Odnowy Miejscowości Lubinka