SOŁTYS - Stanisław Kocik

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Halina Kocik

Krzysztof Kubisz

Zofia Wojtaszek

Agnieszka Kupiec

 

Statut Sołectwa Lubinka

Plan Odnowy Miejscowości Lubinka