SOŁTYS - Stanisław Kocik

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Halina Kocik

Krzysztof Kubisz

Zofia Wojtaszek

Agnieszka Kupiec

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1.

2.

3.

 

Statut Sołectwa Lubinka

Plan Odnowy Miejscowości Lubinka