SOŁTYS - Daniel Zieliński

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Henryk Iwaniec

Magdalena Budzik

Anna Wadas

Arkadiusz Mruk

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1.

2.

3.

 

Statut Sołectwa Pleśna

Plan Odnowy Miejscowości Pleśna