SOŁTYS Henryk Iwaniec

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Magdalena Budzik

Dominik Gąciarz

Jan Majorek

Jan Polek

Daniel Zieliński

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Mieczysław Gąciarz

2. Janina Górka

3. Daniel Zieliński

 

Statut Sołectwa Pleśna

Plan Odnowy Miejscowości Pleśna