SOŁTYS - Marek Kuczera

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Irena Boczek

Sylwia Żurowska

Maria Wojtanowicz

Jakub Lisowski

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1.

2.

3.

 

Statut Sołectwa Rychwałd

Plan Odnowy Miejscowości Rychwałd