SOŁTYS   Irena Zięcina

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Szymon Kędzior

Marzena Kubicz

Celina Popiela-Lisowska

Urszula Stolarczyk

Agata Wróbel

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Jacek Gawełczyk

2. Wacław Majewski

3. Grzegorz Słowik

 

Statut Sołectwa Rzuchowa

Plan Odnowy Miejscowości Rzuchowa