SOŁTYS - Irena Zięcina

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Mieczysław Cichy

Łukasz Michałowski

Elżbieta Hebda

Monika Sowa

 

Statut Sołectwa Rzuchowa

Plan Odnowy Miejscowości Rzuchowa