SOŁTYS   Zbigniew Prusak

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Łukasz Kłósek

Krzysztof Lis

Stanisław Słowik

Grzegorz Włodarczyk

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Małgorzata Zapart

2. Maria Włodarczyk-Kwaśnik

3. Stanisław Nosek

 

Statut Sołectwa Szczepanowice

Plan Odnowy Miejscowości Szczepanowice