SOŁTYS - Piotr Krawczyk

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Łukasz Kłósek

Janusz Baran

Agnieszka Maniawska

Maria Włodarczyk-Kwaśnik

 

Statut Sołectwa Szczepanowice

Plan Odnowy Miejscowości Szczepanowice