PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI SOŁTYSA

Cecylia Kubicz

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Aniela Gąciarz

Cecylia Kubicz

Danuta Marmól

Teresa Żyra

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Anna Piątek

2. Jarosław Karaś

3. Marek Góral

 

Statut Sołectwa Woźniczna

Plan Odnowy Miejscowości Woźniczna