SOŁTYS - Stanisław Górski

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

Kazimierz Dziadzia

Teresa Żyra

Danuta Marmól

Kinga Klimczak

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1.

2.

3.

 

Statut Sołectwa Woźniczna

Plan Odnowy Miejscowości Woźniczna