Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej (akty USC, zaświadczenia, wypisy i wyrysy z MPZP) oraz opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czynsze, opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, a także podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych oraz podatek od środków transportowych należy dokonywać na rachunek:

Bank Spółdzielczy w Rymanowie - Filia w Tarnowie
28 8636 1028 2024 0010 7709 0029


Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek:

Bank Spółdzielczy w Rymanowie - Filia w Tarnowie
45 8636 0005 2024 0010 7709 0002


Wpłaty z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych należy dokonywać na rachunek:

Bank Spółdzielczy w Rymanowie - Filia w Tarnowie
22 8636 1028 2024 0010 7709 0040


Wpłaty za udostępnienie danych osobowych należy dokonywać na rachunek:

Bank Spółdzielczy w Rymanowie - Filia w Tarnowie
87 8636 0005 2024 0010 7709 0022


Wpłaty z tytułu "Wadia i zabezpieczenia" należy dokonywać na rachunek:


Bank Spółdzielczy w Rymanowie - Filia w Tarnowie
88 8636 0005 2024 0010 7709 0004


Konto budżetu gminy:

Bank Spółdzielczy w Rymanowie - Filia w Tarnowie
72 8636 0005 2024 0010 7709 0001