Imię i nazwisko Stanowisko Nr telefonu
Józef Knapik Wójt Gminy (pok. 104) 14 629 28 28
Katarzyna Cich Sekretariat (pok. 103) 14 629 28 20 / 14 629 28 25
Ryszard Stankowski Zastępca Wójta (pok. 102) 14 629 28 35
Małgorzata Włodek Sekretarz Gminy (pok. 111) 14 629 28 29
Joanna Krochmal Skarbnik Gminy (pok. 107) 14 629 28 31
Paweł Kubicz Planowanie przestrzenne, oświetlenie uliczne, drogownictwo (pok. 10) 14 629 28 49
Tadeusz Ścieżka Inwestycje gminne (pok. 10) 14 629 28 41
Małgorzata Płonka Mienie komunalne, podziały nieruchomości, najem lokali (pok. 109) 14 629 28 40
Mateusz Dunaj Rolnictwo, zarządzanie kryzysowe (pok. 101) 14 629 28 50
Marcin Karnia Opłaty za odbiór odpadów komunalnych (pok. 3) 14 629 28 32
Teresa Skrobisz Ochrona środowiska (pok. 3) 14 629 28 48
Elżbieta Kędzior Działalność gospodarcza, ochrona ppoż. (pok. 4) 14 629 28 22
Mariusz Łukański Informatyk, Punkt Potwierdzający Profil Zaufany (pok. 201) 14 629 28 53
Jadwiga Knapik Księgowość budżetowa (pok. 106) 14 629 28 21
Edyta Kajmowicz Księgowość budżetowa (pok. 106) 14 629 28 21
Dorota Szatko Księgowośc budżetowa, kadry (pok. 105) 14 629 28 33
Agata Ropska Księgowośc budżetowa (pok. 105) 14 629 28 33
Bożena Kajmowicz Księgowość podatkowa (pok. 108) 14 629 28 30
Anna Hajduga Podatki od osób prawnych, podatek transportowy, umorzenia podatków (pok. 108) 14 629 28 30
Anna Szydłowska Wymiar podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatek akcyzowy (pok. 108) 14 629 28 30
Oliwia Tańska Fundusze zewnętrzne, koordynator ds. dostępności (pok. 110) 14 629 28 34
Marcin Warchoł Zamówienia publiczne, odśnieżanie dróg (pok. 101) 14 629 28 36
Patrycja Gawron-Stankowska Ewidencja ludności, dowody osobiste, Z-ca Kierownika USC (pok. 201) 14 629 28 37
Magdalena Dulęba Obsługa Rady Gminy (pok. 205) 14 629 28 38
Tomasz Kubicz Z-ca Kierownika USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna (pok. 202) 14 629 28 23