Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 15

Kandydaci do Senatu w okręgu nr 35


Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu

Informacja o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata


Dopisz się do spisu wyborców


Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych z podziałem na funkcje


Postanowienie Nr 183/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Postanowienie Nr 182/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 16 września 2019 r. o terminach uzupełnienia składu oraz losowania.


Obwieszczenie Wójta Gminy Pleśna z dnia 12.09.2019 o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Uchwała Nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


Postanowienie Nr 168/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniejące postanowienie w sprawie podziału Gminy Pleśna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.