Postanowienie Nr 1/2020 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pleśna zarządzonych na dzień 1 grudnia 2019 r.


OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 2 grudnia 2019 r.o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pleśna przeprowadzonych w dniu 1 grudnia 2019 r.


PROTOKÓŁ wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnego


Komunikaty Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie


Informacja o składzie Obwodowej Komisji NR 2 w Janowicach


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pleśnej z dnia 8 listopada 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pleśna zarządzonych na dzień 1 grudnia 2019 r.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pleśnej z dnia 8 listopada 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pleśna zarządzonych na dzień 1 grudnia 2019 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 4 listopada 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowej komisji wyborczej


Obwieszczenie Wójta Gminy Pleśna z dnia 28 października 2019 r. o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika


KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PLEŚNEJ O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA RADNEGO


KOMUNIKAT O SKŁADZIE OSOBOWYM GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w PLEŚNEJ


Postanowienie nr 248/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pleśnej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pleśna zarządzonych na dzień 1 grudnia 2019 r.


Postanowienie nr 247/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pleśnej


Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 18 października 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.


Wzory dokumentów (tworzenie komitetu wyborczego, zgłaszanie kandydatów na radnych, zgłoszenie do składu terytorialnej/obwodowej komisji wyborczej)


Obwieszczenie Wójta Gminy Pleśna z dnia 7 października 2019 r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 23 września 2019 r. o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pleśna, zarządzonych na dzień 1 grudnia 2019 r.


Zarządzenie wojewody małopolskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pleśna.