ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW GMINY PLEŚNA DO SKORZYSTANIA Z PROGRAMÓW POMOCOWYCH PRZY WYMIANIE OGRZEWANIA ORAZ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

Pomocy w wypełnieniu wniosków oraz dodatkowych informacji o programach udziela EKODORADCA w Urzędzie Gminy Pleśna, we wtorki i czwartki od 10:00 do 15:00 w pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu 14 629 28 48.


Od 1 lipca b.r. właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (Formularz A - budynki i lokale mieszkalne). Deklaracja może być złożona najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r. (w przypadku budynków już istniejących). W przypadku budynków nowo powstałych deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw.

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informację o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. Deklaracje można składać:

  1. w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób,
  2. w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem, albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Pleśna pok. nr 3.

Formularz deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw DO POBRANIA.