Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Pleśna styczeń-czerwiec 2023 r.

Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Pleśna lipiec-grudzień 2022 r.


Zasady segregowania odpadów komunalnych w gminie Pleśna

Więcej informacji o segregowaniu odpadów dostępne są na stronie https://naszesmieci.mos.gov.pl/

Informacja o zakazie spalania odpadów zielonych w przydomowych ogródkach


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Wypełnione wnioski można składać w pok. nr 3 Urzędu Gminy)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Pleśna - 2021 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Pleśna - 2020 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Pleśna - 2019 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Pleśna - 2018 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Pleśna - 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Pleśna - 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Pleśna - 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Pleśna - 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Pleśna - 2013 r.

Rejestr działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Pleśna

Inwentaryzacja Azbestu

Zasady segregacji surowców wtórnych w gminie

Uchwała Nr XXXII/293/22 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXX/270/21 Rady Gminy Pleśna z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pleśna.

Uchwała Nr XXX/269/21 Rady Gminy Pleśna z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XXVI/242/21 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała Nr XXVI/241/21 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXIV/226/21 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XX/192/20 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała Nr XIX/181/20 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIX/180/20 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XV/149/20 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pleśna.

Uchwała Nr XV/148/20 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/139/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XV/147/20 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIV/135/20 Rady Gminy Pleśna z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIV/134/20 Rady Gminy Pleśna z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała Nr XIV/133/20 Rady Gminy Pleśna z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Uchwała Nr XIV/132/20 Rady Gminy Pleśna z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XIV/131/20 Rady Gminy Pleśna z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pleśna.

Uchwała Nr XIV/130/20 Rady Gminy Pleśna z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/139/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXX/255/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXXII/285/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXII/284/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XVIII/139/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XVIII/138/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XVIII/137/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pleśna.

Pleśna Uchwała NR XXII/179/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty