Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Pleśna styczeń-czerwiec 2018 r.

Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Pleśna lipiec-grudzień 2017 r.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Pleśna - 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Pleśna - 2015 r.

Rejestr działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Pleśna

Inwentaryzacja Azbestu

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Pleśna - 2014 r.

Zasady segregacji surowców wtórnych w gminie

Uchwała Nr XVIII/139/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XVIII/138/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XVIII/137/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pleśna.

Pleśna Uchwała NR XXII/179/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXVI/207/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/182/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIX/220/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/179/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXIX/221/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Pleśna Nr XXVII/209/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr IX/67/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Uchwała Nr IX/68/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Pleśna

Wypełnione wnioski można składać w pok. nr 3 Urzędu Gminy.