Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 14 629 28 39
Zakład Gospodarki Komunalnej 14 679 84 08
Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli 14 629 28 46 / 14 679 89 49
Centrum Kultury Sportu i Promocji Gminy Pleśna 14 629 28 26 / 14 679 81 91
Gminna Biblioteka Publiczna w Pleśnej 14 679 83 04
Biblioteka Publiczna w Janowicach 14 679 91 01
Biblioteka Publiczna w Szczepanowicach 14 674 65 19
Biblioteka Publiczna w Rzuchowej 14 674 65 92
Biblioteka Publiczna w Lichwinie 14 675 80 47
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleśnej 14 679 81 10 / 14 679 82 16
Ośrodek Zdrowia w Janowicach 14 679 90 01
Ośrodek zdrowia w Lichwinie 14 675 80 51
Świetlica Profilaktyczno-wychowawcza w Pleśnej Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Siłownia 14 679 83 30
Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej 14 629 28 46 / 14 679 89 49
Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Pleśnej 14 629 28 47 / 14 679 81 22
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowej 14 674 60 91
Szkoła Podstawowa im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Świebodzinie 14 679 51 26
Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach 14 674 62 69
Szkoła Podstawowa w Janowicach 14 679 90 06
Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie 14 675 80 10
Szkoła Podstawowa w Lubince 14 675 01 65
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie 14 679 81 27
Przedszkole Publiczne im. Władysławy Majak w Pleśnej 14 679 81 15
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Pleśnej 14 679 81 85