Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny (ekogroszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

 • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Pleśna,
 • jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
 • nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku?

 • imię i nazwisko,
 • adres gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,
 • adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru węgla, asortyment (węgiel orzech lub ekogroszek) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej jak 1,5 tony na gospodarstwo domowe,
 • stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku),
 • wniosek musisz podpisać.

Jeśli składając wniosek nie podasz wymaganych informacji lub go nie podpiszesz zostaniesz wezwany(a) do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.

Sposób dostarczenia dokumentów

 • osobiście w Urzędzie Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240, pok. nr 3,
 • elektronicznie poprzez ePUAP.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla (DOCX)
Wniosek o zakup preferencyjny węgla (PDF)