MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE DATA GODZINA
Lubinka Szkoła 14.09.2020 18:00
Janowice Dom Kultury 14.09.2020 19:00
Lichwin Remiza OSP 21.09.2020 19:00
Pleśna Centrum Kultury 15.09.2020 17:00
Rychwałd Szkoła 21.09.2020 17:00
Woźniczna Świetlica 16.09.2020 17:00
Dąbrówka Szczepanowska Szkoła 22.09.2020 17:00
Szczepanowice Szkoła 21.09.2020 17:00
Łowczówek Centrum Kultury 16.09.2020 19:00
Rzuchowa Remiza OSP 17.09.2020 17:00
Świebodzin Szkoła 17.09.2020 18:00