MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE DATA GODZINA
Lubinka Szkoła 28.01.2018 10:00
Janowice Centrum Kultury 04.03.2018 11:30
Lichwin Remiza OSP 04.02.2018 8:30
Pleśna Centrum Kultury 04.02.2018 10:15
Rychwałd Szkoła 04.02.2018 11:15
Woźniczna Świetlica 04.02.2018 14:00
Dąbrówka Szczepanowska Szkoła 04.03.2018 9:30
Szczepanowice Szkoła 11.02.2018 8:15
Łowczówek Centrum Kultury 11.02.2018 10:15
Rzuchowa Remiza OSP 11.02.2018 11:15
Świebodzin Szkoła 11.02.2018 17:00