A może Ty będziesz rodziną zastępczą?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie włącza się w ogólnopolskie obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, których celem jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcie i integracja środowiska rodziców zastępczych. Piknik z tej okazji odbędzie się 16 czerwca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej. Początek o godz. 10.00.

Do udziału w pikniku zaproszone zostały rodziny zastępcze wraz z wychowankami z terenu Powiatu Tarnowskiego. - Zależy nam, aby w ramach obchodów tego dnia zawiązały się partnerstwa między instytucjami samorządowymi i publicznymi a rodzinami zastępczymi - twierdzi Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie Anna Górska. - Promujemy idee rodzicielstwa zastępczego, gdyż naszym celem jest zwiększenie liczby osób, które chciałyby zapewnić opiekę dzieciom i zostać rodziną zastępczą. Rodzicielstwo zastępcze może być zawodem, ale także pasją, której może się oddać każda osoba z dobrym sercem.

Obecnie na terenie Powiatu Tarnowskiego funkcjonuje Rodzinny Dom Dziecka i 84 rodziny zastępcze w tym rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, zawodowa specjalistyczna oraz zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Łącznie w tych formach rodzinnej pieczy zastępczej przebywa 124 dzieci. Rodzin zastępczych wciąż jest jednak zbyt mało, bo ciągle zwiększa się liczba dzieci, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych.

Rodzinę zastępczą może tworzyć małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim pod warunkiem stałego zamieszkania na terytorium RP oraz uzyskania kwalifikacji poprzez odbycie szkolenia dla rodzin zastępczych. Kandydaci na rodziny zastępcze nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, a ich stan zdrowia musi być dobry, poświadczony zaświadczeniem lekarskim, korzystają z pełni praw cywilnych oraz obywatelskich. Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania. O ustanowieniu rodziny zastępczej decyduje Sąd.

Osoby z otwartymi sercami, które chcą podzielić się miłością z dziećmi, proszone są o zgłoszenie się w celu uzyskania szczegółowych informacji do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, pokój 8-9 lub pod numerem telefonu (014) 621 56 83.