Aktywna tablica w Gminie Pleśna

Gmina Pleśna podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na realizację w 2018 roku rządowego programu „Aktywna tablica”. Celem dotacji jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Ze środków przyznanej dotacji wynoszącej 56 000 zł zostaną zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (tablice interaktywne, projektory, monitory). Całkowity koszt zadania wynosi 70 000 zł, z czego 14 000 zł stanowi wkład własny Gminy Pleśna. Nowe pomoce trafią do szkół podstawowych w Janowicach, Lichwinie, Świebodzinie i Rzuchowej.