Bezpłatne badania mammograficzne

Centrum Medyczne Maszachaba wraz z partnerami: Centrum Medycznym SKOPIA i Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 - 69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

Centrum Kultury, Pleśna 240 - parking, 8 sierpnia 2019 - Zapraszamy na badania od 12

Na badanie zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat (ur.1969-1950):

  • uprawnione uczestniczki Programu profilaktyki raka piersi NFZ, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
  • mieszkanki Małopolski lub kobiety uczące się lub pracujące w Małopolsce (dowód osobisty).

Dodatkowo organizujemy bezpłatnie:

  • zabezpieczenie opieki nad osobami niesamodzielnymi, które są pod opieką uczestniczki badania,
  • udogodnienia dla niepełnosprawnych.

Uczestniczkom wykonującym badania mammograficzne zwracamy koszty niezbędnego dojazdu na badania i z powrotem.

Uczestniczki badań mammograficznych otrzymują atrakcyjny zestaw materiałów edukacyjnych!

Konieczna wcześniejsza rejestracja: 12 633 02 18, 503 777 651