Czwarta edycja "Poetyckiej Pleśnej" za nami

Słowo… to nasza codzienność, zdawałoby się pospolitość i tylko zwykłe narzędzie komunikacji - jednak gdy przywrócić mu znaczenie pierwotne, wywodząc je z heraklitańskiej koncepcji świata i Janowego Hymnu z prologu Ewangelii - odzyskuje atrybuty nie tylko wyjaśniające, odtwórcze ale i stwórcze. Jest zasadą, myślą ludzką, czynnikiem łączącym, spajającym w jedno, tworzącym platformę porozumienia między ludźmi, pokoleniami. To, na co filozofowie potrzebują ksiąg, poeta potrafi przekazać w jednym wierszu.

„Kochajcie czasem poetę,
On jest rybim okiem,
Śladem po locie motyla,
I wężową łuską między ziołami”
/Adam Ziemianin/


„Poetycka Pleśna” to wydarzenie artystyczne, którego czwarta już edycja miała miejsce 15 maja 2017 r. w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. W czasach, które przekaz treści, mniej lub bardziej udanie, realizują w większości przy pomocy obrazu, chcieliśmy zwrócić uwagę na wartość słowa i jego potencjał w przekazywaniu głębi przeżyć i refleksji.

Konkurs „Jednego Wiersza” zaowocował 55 tekstami, które wyszły spod pióra uczniów szkół naszej gminy. Wśród nich znalazł się wiersz „Pleśna – za co ją kocham” Kamili Przebiędy ze Szkoły Podstawowej w Pleśnej. Utwór ten został nagrodzony Złotym Laurem „Poetyckiej Pleśnej” – po raz pierwszy przyznanym w historii tego konkursu, którego pomysłodawcą był Pan Piotr Jasiak.

Oto pozostali autorzy nagrodzeni przez Jury w składzie: Pani Urszula Kołodziej, Pan Piotr Jasiak i Pan Wacław Hajduga:

Klasy I – III szkoły podstawowe:
6 równorzędnych nagród - I miejsce:
Emilia Budzik SP Pleśna za wiersz „Mama”,
Laura Kaczmarek SP Rzuchowa - za wiersz „Wiosna”,
Kinga Warchoł SP Rzuchowa - za wiersz „Wiosna”,
Aleksandra Wyszkowska PSP Rychwałd - za wiersz „Noc”,
Igor Regiec SP Rzuchowa - za wiersz „Niebo błękitne”,
Kesja Szarkowicz SP Pleśna - za wiersz „Rodzina”.

Klasy IV – VI szkoły podstawowe:

I miejsce - Martyna Sterkowiec SP Pleśna - za wiersz „Spacer po cmentarzu legionistów w Łowczówku”,
II miejsce - Natalia Stefanów SP Świebodzin - za wiersz „Marzenia”,
III miejsce - Jowita Jaśkiewicz SP Świebodzin - za wiersz „Strach przed przyszłością”.
Wyróżnienia:
Karolina Kępa SP Rzuchowa - za wiersz „Żywe drzewo”,
Kacper Cich PSP Rychwałd - za wiersz „Wiosna”,
Ewelina Grzesik SP Pleśna - za wiersz „Czymże jest przyjaźń",
Nagroda Specjalna Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pleśna Anny Wadas: Jakub Gąciarz SP Pleśna – za wiersz „W lesie”.

Gimnazja:
I miejsce - Agnieszka Ciurej Gimnazjum w Pleśnej - za wiersz „Moja poezja”,
II miejsce - Patrycja Biga - Gimnaqzjum w Rzuchowej - za wiersz „Przyjaciółki”,
III miejsce - Gabriela Czopkowicz - Gimnazjum w Pleśnej - za wiersz „Marionetki”.

Recytatorzy prezentowali wiersze, których autorzy są mieszkańcami naszej gminy. Nasze zaproszenie przyjęli: Pani Maria Wajda, Pani Urszula Kołodziej, Pan Kazimierz Olszewski, Pan Piotr Jasiak i Pan Wacław Hajduga. Była to więc niezwykła okazja do uzmysłowienia sobie, że poeta nie jest postacią z podręcznika czy okładki książki, że żyje w tym samym środowisku co my, jest świadkiem tych samych wydarzeń, obserwuje tę samą przyrodę…, a swoje przeżycia i doznania ubiera w szatę słowną. Umie patrzeć, słuchać, zatrzymać się, zadziwić…

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 48 recytatorów. Wystąpienia oceniało jury w składzie: przewodniczący Pan Mariusz Szaforz - aktor i reżyser Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Pani Agnieszka Partridge - dziennikarka, autorka albumu „Pleśna, jakiej już nie ma”, Pani Dorota Gąciarz - logopeda. Recytacje w wykonaniu naszych młodych miłośników poezji dostarczyły wielu emocji im samym, słuchającym ich autorom, jak i licznej widowni.
Najwyżej zostali ocenieni:

W kategorii klas I - III szkół podstawowych:
I miejsce - Aleksandra Janik SP Janowice za utwór Wiesławy Brody,
II miejsce - Zuzanna Janik SP Janowice za utwór Wiesławy Brody,
III miejsce - Anna Kulas SP Pleśna za wiersz Urszuli Kołodziej „Już osiem lat”.
Wyróżnienia:
Szymon Chatała SP Rzuchowa za wiersz Ewy Ogorzelec „Wiosna ",
Wiktoria Chatała SP Rzuchowa za wiersz Marii Wajdy „Cudownie jest w ogrodzie”,

Klasy IV – V szkół podstawowych:
I miejsce - Karolina Kulas SP Pleśna za wiersz Kazimierza Olszewskiego „Przygody biednego człowieka”,
II miejsce - Agata Włodarczyk SP Szczepanowice za wiersz Urszuli Kołodziej „Wąwóz Homole”,
III miejsce - Wiktoria Kot SP Janowice za wiersz Kazimierza Olszewskiego „One pamiętają”.
Wyróżnienia: Zuzanna Kajmowicz SP Pleśna za wiersz Bogdana Kajmowicza „Dokąd zmierzasz”,
Julia Zagata SP Pleśna za wiersz Urszuli Kołodziej „I gdzie jest tata”,

Gimnazja:
I miejsce - Ewelina Kocik - Gimnazjum w Rzuchowej - za wiersz Piotra Jasiaka „Nostalgia”,
II - Wiktoria Włodek - Gimnazjum w Rzuchowej - za wiersz Urszuli Kołodziej „Kocham mój dom”,
III miejsce - Sylwia Iwaniec - Gimnazjum w Pleśnej - za wiersz Urszuli Kołodziej „Jest inna rzeczywistość”.

Wyrazy uznania należą się wszystkim Paniom Polonistkom, które rozpropagowały ideę konkursu w swoich szkołach i przygotowały uczniów do występu.

Patronatem Honorowym nad „Poetycką Pleśną” objęli: Pan Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Roman Łucarz – Starosta Tarnowski oraz Pan Józef Knapik – Wójt Gminy Pleśna. Patronat Medialny: Radio RDN Małopolska, pismo samorządowe Gminy Pleśna „Pogórze” oraz telewizja Tarnowska tv. Sponsorzy nagród: Urząd Marszałkowski w Krakowie, Wójt Gminy Pleśna, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Pleśnej, Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, Pani Anna Fidowicz – apteka „Arnika” Pleśna, Pan Jan Wójtowicz Firma Ubezpieczeniowa „Generali”, Pan Piotr Kajmowicz – „Piotrans”, Państwo Katarzyna i Jerzy Gąciarzowie, Pan Marcin Warchoł, Pan Leszek Nowicki – radny Gminy Pleśna i Prezes Zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Koło Łowieckie „Jeleń” w Pleśnej, Pani Iwona Kurek – kwiaciarnia „Ogródek Segredo” w Pleśnej, Grupa Perfeccto Tarnów. Serdecznie dziękujemy!

Dziękujemy również Dyrekcji i Pracownikom Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna za życzliwą gościnę! Szczególne podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji przedsięwzięcia należą się Pani Agnieszce Stasik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pleśnej oraz Panu Piotrowi Jasiakowi, bez którego zaangażowania w przygotowania materiałów promocyjnych, organizację sponsoringu, a także obsługę logistyczną i pracę w Jury Konkursu, wydarzenie to nie miałoby tak ciekawej oprawy.

Niezwykłe spotkanie z poezją spotkało się z wysoką oceną przybyłych Gości. Zaszczycili nas: Pan Wójt Józef Knapik, proboszcz parafii Pleśna – ks. Józef Bobowski, Pan Jan Wójtowicz, Pani Maria Krawiec – GBP w Pleśnej, Państwo Jadwiga i Piotr Kajmowiczowie, Rodzice Uczniów, dyrektorzy szkół z tereny naszej gminy.

Gratulowano nam inicjatywy, podkreślano, że to wydarzenie stało się sukcesem w promowaniu kultury pięknego słowa szczególnie wśród młodego pokolenia oraz w budowaniu poczucia dumy z dorobku kulturalnego naszej „Małej Ojczyzny”. Otrzymaliśmy listy z życzeniami i gratulacjami od Pana Marszałka Jacka Krupy, Pana Starosty Romana Łucarza oraz Pana Leszka Nowickiego, którym wcześniejsze zobowiązania zawodowe uniemożliwiły osobisty udział w naszym Konkursie.

IV edycji „Poetyckiej Pleśnej” towarzyszyły inne prezentacje muzyczne, taneczne i wokalne w wykonaniu uczniów SP w Pleśnej Wystąpili: Julia Stasik, Aleksandra Warchoł, Zuzanna Kajmowicz i Wiktoria Buczek, Mikołaj Skowron, Julia Łabędź, Weronika Rzońca oraz Julia Myjkowska, Kamila Cich i Zuzanna Kostrząb. Tradycyjnie Piotr Jasiak - absolwent naszej szkoły - zaprezentował aktorski talent, tym razem w scenkach satyrycznych. Już dzisiaj planujemy kolejne edycje konkursu „Poetycka Pleśna”, gdyż ta poetycka uczta spowodowała - powtarzając za Jonaszem Koftą - „Że apetyt rośnie wilczy /Na poezję/ Co być może rośnie w nas”.
Maria Jasiak

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.
(fot. E. Iwaniec)

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo przygotowanej przez telewizję Tarnowska.tv.