Diagnoza Lokalnych Problemów Społecznych oraz Zachowań Behawioralnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pleśna, przystępujemy do opracowania Diagnozy Lokalnych Problemów Społecznych oraz Zachowań Behawioralnych. Dokument jest niezbędny do sporządzenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, dlatego uprzejmie prosimy o poświęcenie kilku minut czasu i wypełnienie ankiet dostępnych w poniższych linkach.

Diagnoza ogólna:
https://www.interankiety.pl/i/epewnv4a

Diagnoza behawioralna:
https://www.interankiety.pl/i/7E3A5Q3D