Dofinansowanie na remonty dróg

W środę 11 kwietnia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie promes z udziałem ministra Joachima Brudzińskiego oraz wojewody małopolskiego Piotra Ćwika. Wójt Józef Knapik odebrał dokument, na podstawie którego przyznano Gminie Pleśna 650 tys. złotych dotacji na realizację trzech zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych:  

a) Remont drogi gminnej Lichwin - Przez Wieś II K 200096 w miejscowości Lichwin w km 0+670 - 1+754 wraz z remontem przepustu fi 150 cm w km 0+915,
b) Remont drogi gminnej Lubinka - Szkoła "Góry" K 200077 w miejscowości Lubinka w km 0+965 - 1+615,
c) Remont drogi gminnej Rychwałd - Klepków K 200051 w miejscowości Rychwałd w km 0+985 - 1+590.  

Wszystkie zadania będą wykonane jeszcze w 2018 roku.