Dotacje z budżetu Gminy Pleśna na sprzyjanie rozwojowi sportu w 2018 roku

Gmina Pleśna udziela wsparcia finansowego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 r. w kwocie 130 000 zł. Wsparcie finansowe dotyczy zadań realizowanych systematycznie w ramach związków sportowych. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość wsparcia finansowego znajduje się w załączniku do zarządzenia nr 217/2017 Wójta gminy Pleśna.