Dyżury telefoniczne pracowników GOPS w Pleśnej

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej każdego dnia w godzinach od 7.30 do 19.00 pełnią dyżury telefoniczne w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym oraz osobom pozostającym w kwarantannie.

Numery telefonów:

  • 14 629 28 39, 14 629 28 24, 14 629 28 52 - od 7.30 do 15.30,
  • 501 031 750, 501 053 919 - od 15.30 do 19.00 oraz w dni wolne od pracy.