II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu - aktualizacja

Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2023 Wójta Gminy Pleśna z dnia 20 stycznia 2023 r. wydłużono termin składania ofert w niniejszym konkursie do dnia 3 lutego 2023 r. do godz. 14:00.


Wójt Gminy Pleśna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, folkloru i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu wspierania i upowszechniania zajęć sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów, turniejów.

Ogłoszenie konkursowe oraz wzory formularzy znajdują się w załącznikach.

Termin składania ofert: 26 stycznia 2023 r.