II Sesja Rady Gminy Pleśna już z nowoczesnym oprogramowaniem informatycznym

W piątek, 30 listopada w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pleśna odbyła się druga sesja nowego samorządu. Radni po raz pierwszy obradowali z wykorzystaniem zakupionego sprzętu elektronicznego, którego założeniem jest usprawnienie obrad oraz ułatwienie odbioru sesji przez oglądających w Internecie. Tym samym piątkowa sesja była pierwszym poważnym testem nowego systemu.

Wszyscy radni otrzymali osobiste tablety, za pomocą których głosują. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki i kliknięcie odpowiedniego przycisku na urządzeniu. Po zakończeniu głosowania, na ekranie umieszczonym w sali wyświetla się tablica podsumowująca jego przebieg. Od pierwszego posiedzenia, wszystkie sesje transmitowane są w Internecie, dlatego sala obrad wyposażona została w kamerę oraz mikrofon. Obsługą systemu na żywo zajmuje się jeden z pracowników Urzędu.

Na dyskach zakupionych tabletów zapisywane są wszystkie niezbędne dokumenty oraz harmonogram posiedzeń. Połączone z siecią urządzenie daje możliwość obsługi osobistej skrzynki mailowej, na którą radni otrzymują niezbędne materiały i informacje.

Podczas drugiej sesji radni podjęli 10 uchwał, wysłuchali sprawozdań z posiedzeń komisji Rady Gminy Pleśna oraz z działalności wójta i przewodniczącego rady w okresie międzysesyjnym.

Uchwały procedowane na II sesji:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok,
3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny zakupu żyta, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2019 rok,
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pleśna,
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów użyteczności publicznej,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnych do pracy w Komitecie Rewitalizacji Gminy Pleśna, (do składu komitetu z Rady Gminy delegowani zostali radni Marek Burnat i Wacław Hajduga),
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnienia z części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pleśna na lata 2019 – 2023.

Ostatnie w tym roku posiedzenie planowane jest na dzień 28 grudnia.

Transmisje z obrad śledzić można na stronie internetowej gminy pod adresem: https://plesna.sesja.pl/

Porządek obrad oraz inne informacje dostępne są pod adresem: http://plesna.esesja.pl/

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z sesji
(fot. S. Smoleń)