III rata podatku

Przypominamy że w dniu 17 września br. (poniedziałek) upływa termin zapłaty III raty podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Przypominamy, że zapłaty podatków można dokonywać:

  • gotówką u sołtysa,
  • gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy (parter, pok. nr 11),
  • przelewem na konta bankowe wskazane w nakazach podatkowych (obowiązują indywidualne konta bankowe).

W przypadku zapłaty podatku u sołtysa prosimy o zabranie ze sobą nakazów płatniczych. Osoby dokonujące wpłat u sołtysa są zobowiązane do wskazania sołtysowi kwoty, która ma być przez niego pobrana.

Sołtysi zgodnie z zobowiązującymi przepisami ordynacji podatkowej nie są uprawnieni do dysponowania wykazami zawierającymi informacje o podatnikach oraz kwotach rat podatków, w związku z tym podatnik wskazuje sołtysowi wymienione dane przy zapłacie.