Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o warunkach ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku. Treść komunikatu znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.