Informacja o naborach LGD Dunajec-Biała

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w następujących zakresach:

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn) w terminie od 08.12.2021 r. do 22.12.2021 r. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 7:45 do 15:45, a w środy od 10:00 do 18:00.

Termin składania wniosków upływa dnia 22.12.2021 r. o godz. 15:00

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub pod numerem tel. 14 665 37 37 w godzinach pracy Biura.

Ponadto informujemy, iż każdy Wnioskodawca może skorzystać z bezpłatnego doradztwa. Zaleca się uprzednie telefoniczne ustalenie terminu doradztwa, z uwagi na zachowanie wszelkich ostrożności sanitarnych.