Informacja o unieważnieniu naborów

W związku z błędem w ogłoszeniu o naborze wniosków:

a) nabór nr 2/2021 – rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego,
b) nabór nr 3/2021 – rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego,
c) nabór nr 4/2021 – nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec – Biała informuje o unieważnieniu powyższych naborów.

Ogłoszenie o naborze 1/2021 - podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego pozostaje bez zmian.

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się od 4 stycznia 2021 do 18.01.2021