Informacja o wynikach konkursu z zakresu sprzyjania i rozwoju sportu w roku 2022

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt 3 Uchwały nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu i rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, informuję, iż do konkursu o wsparcie zadań własnych Gminy Pleśna z zakresu sprzyjania i rozwoju sportu w roku 2022 wpłynęło pięć wniosków. Wszystkie z nich były złożone poprawnie i zostały pozytywnie rozpatrzone. Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2022 Wójta Gminy Pleśna z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie akceptacji wyników konkursu dot. sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2022 oraz zakresu udzielanego wsparcia finansowego w roku 2022 przyznane zostało dofinansowanie do następujących zadań:

  • Ludowy Klub Sportowy "Pogórze" Pleśna - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży - II klasa okręgowa seniorów, I liga juniorów - 50 000 zł.
  • Klub Sportowy "KS RZUCHOWA" w Rzuchowej - Powadzenie zajęć w sekcji piłki nożnej udział w rozgrywkach TOZPN w 2022 r. - 58 000 zł.
  • Uczniowski Klub Sportowy "OMEGA" w Rzuchowej - Szkolenie i udział w turniejach PZSach i Lidze Pogórzańskiej - 12 000 zł.
  • Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Pleśnej - Nauka oraz doskonalenie umiejętności gry w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży gimnazjum i szkół podstawowych. Udział w rozgrywkach prowadzonych przez TOZPN w kategorii: trampkarzy, młodzików, orlików i skrzatów - 21 000 zł.
  • Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Pleśnej - Nauka i doskonalenie gry w badmintona - start w turniejach wojewódzkich - 9 000 zł.