Informacja o zbliżającym się terminie do złożenia oświadczeń uprawniających do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej po preferencyjnej ustawowej cenie

Wobec wejścia w życie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców informujemy, iż dnia 30 listopada 2022 r. mija termin złożenia oświadczeń uprawniających do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej po preferencyjnej ustawowej cenie dla jednostek samorządu terytorialnego, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów świadczących podstawowe usługi użyteczności publicznej (zgodnie z wyszczególnieniem w Ustawie).

Minister Klimatu i Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego, które należy wypełnić i przesłać do 30 listopada 2022 r. do swojego dostawcy energii jeśli chce się korzystać z ustawowej ceny energii.

Według wzoru, w oświadczeniu należy wyszczególnić wszystkie punkty poboru energii elektrycznej oraz podać wielkość zużycia energii elektrycznej dla każdego punktu. Należy również wyszczególnić część energii elektrycznej objętą ceną maksymalną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz część energii nie objętej ceną maksymalną.

Wszystkie osoby i podmioty zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z dokumentami z załączników.

W razie wątpliwości proszę kontaktować się ze swoim dostawcą energii.