Informacje o naborach wniosków w ramach LGD Dunajec-Biała

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w następujących zakresach:

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn) w terminie od 06.02.2023 r. do 20.02.2023 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 15:45.

Termin składania wniosków upływa dnia 20.02.2023 r. o godz. 14:00

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub pod numerem tel. 14 665 37 37 w godzinach pracy Biura.

Ponadto informujemy, iż każdy Wnioskodawca może skorzystać z bezpłatnego doradztwa. Zaleca się uprzednie telefoniczne ustalenie terminu doradztwa.