Kolejne komputery dla uczniów

Gmina Pleśna pozyskała kolejne środki w wysokości 95 000 zł na zakup laptopów dla uczniów z terenu gminy. Ze środków dotacji możliwy będzie zakup 50 urządzeń.

Z uwagi na wprowadzenie na terenie RP stanu epidemii, nauczanie prowadzone jest zdalnie. Laptopy zostaną przekazane dyrektorom szkół podstawowych, którzy następnie przekażą je uczniom nieposiadającym w domu urządzeń umożliwiających realizację podstawy programowej zdalnie. Po zakończeniu okresu kwarantanny laptopy pozostaną w szkołach i będą wypożyczane uczniom do celów edukacyjnych lub będą służyły w szkole do realizacji zajęć (np. nauka programowania) - ostateczna decyzja będzie należała do dyrektora placówki. Laptopy zostaną przekazane 6 szkołom podstawowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna oraz dla 1 szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną na terenie Gminy Pleśna.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Cyfryzacji, sprzęt będzie użyczany w pierwszej kolejności uczniom z rodzin wielodzietnych (3+).

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.