Komunikat Starosty Tarnowskiego dotyczący zasad kierowania osób na kwarantannę domową

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie kierowania osób na kwarantannę zbiorową, Starostwo Powiatowe w Tarnowie informuje:

  1. Na terenie Powiatu Tarnowskiego funkcjonuje obiekt kwarantanny zbiorowej; jest to internat Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, ul. Jagiellońska 17.
  2. Obowiązują następujące zasady kierowania osób na kwarantannę zbiorową:

I. Dla osób przekraczających granicą RP — zgodnie z zapisami procedury przekazanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do wiadomości i stosowania do Straży Granicznej i Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego:

  1. Straż Graniczna informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu granicy przez osobę mającą zamieszkania na terenie województwa małopolskiego.
  2. Straż Graniczna przekazuje osobie powracającej z zagranicy informację o wyznaczonym przez danego Starostę miejscu do kwarantanny zbiorowej.
  3. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje właściwe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu granicy RP przez osobę mającą zamieszkania na terenie danego powiatu i konieczności uruchomienia dla tej osoby miejsca do kwarantanny zbiorowej oraz podstawowe informacje: imię i nazwisko osoby kierującej się do obiektu kwarantanny zbiorowej, z którego kraju wraca, numer telefonu.

II. W przypadkach innych niż w/w, o skierowaniu osoby do kwarantanny zbiorowej decyduje tylko i wyłącznie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie.