Komunikat w sprawie rozpoczęcia prac geodezyjnych

Komunikat w sprawie przeprowadzenia wywiadu terenowego w ramach prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Na zlecenie Powiatu Tarnowskiego, Firma MGGP S.A. w Tarnowie realizuje w okresie listopad 2019 – sierpień 2020 prace geodezyjne w zakresie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla gminy Pleśna.

Wykonawca prac informuje, że od dnia 20 lipca 2020r. pracownicy Firmy MGGP S.A. i podwykonawcy rozpoczną prace polegające na wywiadzie terenowym w każdej posesji, mającym na celu pozyskanie podstawowych danych o budynkach i lokalach oraz użytkach gruntowych zabudowanych, a także pomiar budynków oraz stan użytkowania.

W interesie każdego właściciela nieruchomości jest umożliwienie nam zebrania rzetelnej informacji, na podstawie której zostanie opracowana baza danych o działkach, użytkach i budynkach.

Dane dotyczące m.in. materiału ścian budynków, roku zakończenia budowy, funkcji użytkowej, powierzchni zabudowy budynków, oraz dane dotyczące lokali, w tym ich ilości, funkcji i powierzchni użytkowej są danymi ewidencyjnymi, które pozyskuje się zgodnie z § 35 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów budynków (Dz.U. z 2019 r., poz. 393) i zostaną one wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Prosimy o przychylność i zrozumienie dla wykonywanej przez nas pracy.