Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Pleśna

Uprzejmie informujemy, że Wójt Gminy Pleśna wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Pleśna. Funkcję będzie pełniła Pani Oliwia Tańska, specjalista ds. funduszy zewnętrznych.

Podstawa prawna
Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Gminy Pleśna wynika z obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Pleśna;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności Urzędu Gminy Pleśna w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań o stanie zapewnienia dostępności.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Pleśna - Oliwia Tańska
33-171 Pleśna 240
telefon: 14 629 28 34
e-mail: otangawska@pf/bwlesna.pyrlp8