Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej o odwołaniu odczytów wodomierzy do końca marca

W związku z potencjalnym zagrożeniem zakażenia koronawirusem, Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej zawiadamia, że odczyty wodomierzy u mieszkańców Gminy Pleśna zostają odwołane do 31 marca 2020. Jednocześnie prosimy mieszkańców o podawanie stanu wodomierza telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku niepodania stanu wodomierza zostanie naliczone średnie zużycie na dzień 31 marca 2020 r.

Nr telefonu 14 67-98-408 lub 14 629-28-45
Email: zgkplesnkxa@pcggtoczuhs6ztadp.onedzut.pl