HARMONOGRAM WYSTĄPIEŃ: Konkurs Kolęd i Pastorałek - Pleśna 2019

Podajemy do informacji harmonogram wystąpień podczas Konkursu Kolęd i Pastorałek Pleśna 2019. Przesłuchania odbędą się w czwartek, 10 stycznia 2019r. od godz. 9.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Pleśnej.

KATEGORIA KLASY I – III
Godz. 09.10: Szkoła Podstawowa w Janowicach (grupa)
Godz. 09.20: Szkoła Podstawowa w Pleśnej (grupa)
Godz. 09.30: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie (grupa)
Godz. 09.40: Szkoła Podstawowa w Lichwinie (solo)
Godz. 09.50: Szkoła Podstawowa w Świebodzinie (solo)

KATEGORIA KLASY IV – VI
Godz. 10.00: Parafia Pleśna (grupa)
Godz. 10.10: Parafia Rzuchowa (grupa)
Godz. 10.20: Szkoła Podstawowa w Janowicach (duet)
Godz. 10.30: Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach (duet)
Godz. 10.35: Szkoła Podstawowa w Świebodzinie (solo)

KATEGORIA KLASY VII, VIII i KLASA GIMNAZJUM
Godz. 10.45: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowej (grupa)
Godz. 10.55: Szkoła Podstawowa w Pleśnej (grupa)
Godz. 11.05: Parafia Szczepanowice (grupa)
Godz. 11.10: Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach (duet)
Godz. 11.15: Szkoła Podstawowa w Janowicach (solo)

Około godz. 12.00 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

1. Podane godziny mogą się nieznacznie różnić, a czas trwania konkursu może ulec zmianie – prosimy mieć to na uwadze i stawić się na konkurs odpowiednio wcześniej.
2. W harmonogramie uwzględniono czas wykonania utworów oraz umowne krótkie przerwy techniczne przeznaczone na ustawienie wykonawców, sprawdzenie dźwięku itp.
3. Wykonawcy mogą stawić się na konkurs na kilkanaście minut przed występem – nie jest wymagana obecność od początku imprezy.
4. Podaną kolejność należy traktować jako ostateczną.
5. Zmiany w harmonogramie mogą zostać wprowadzone w sytuacjach wyjątkowych.


***
Warunkiem udziału w konkursie było prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia oraz dostarczenie jej do siedziby organizatora do dnia 4 stycznia 2019r.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pleśna i przebiegał będzie wg kategorii:
1. dzieci klas I – III szkół podstawowych,
2. dzieci klas IV – VI szkół podstawowych,
3. młodzież z klas VII, VIII szkół podstawowych i gimnazjum.

Regulamin konkursu