Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzuchowej

Wójt Gminy Pleśna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzuchowej, 33-114 Rzuchowa 278.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 t. j.)

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.malopolska.pl/ugplesna,a,2104666