Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Wypełniony druk formularza do konsultacji można przesłać na adres Urzędu Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240 lub na adres e-mail: gmiiaw+ina@plesna.pl do dnia 23 listopada 2020 r. Osobą udzielającą informacji jest Pan Marek Skoblowski tel. 14 629 28 50, e-mail: msbwgpnkoblovc9qwski@pleszyf6vna.pl.