Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Wypełniony druk formularza (w załączniku) do konsultacji można przesłać na adres Urzędu Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240 lub na adres e-mail: gmina@plesezna.prgslree do dnia 21 listopada 2022 r.

Osobą udzielającą informacji jest Pan Mateusz Dunaj, tel. 14 629 28 50, e-mail: mdunaj7bp3r@plesna.pl.